“The uncertainty has settled” van Marijn Poels verwart wetenschap met kletspraat

Marijn Poels is een film- en documentairemaker. Ik kende hem niet, maar sinds begin dit jaar kom ik hem tegen in discussies over het klimaat op blogs en op twitter. Hij zou een ‘klimaatsceptische’ film hebben gemaakt die ‘geboycot wordt door de media’. Op YouTube heb ik wel eens wat gezien op dat terrein, maar een echte ‘klimaatsceptische’ film in de bioscoop nog nooit. Donderdagavond 22 juni draaide de film in een tot cultuurcentrum omgebouwde oude Cacaofabriek in Helmond. Dat was voor mij niet al te ver en dus heb ik een keertje de moeite genomen om wat CO2 te produceren zodat ik deze documentaire in groot beeld kon aanschouwen.

De film van Poels is een impressie van zijn speurtocht naar achtergronden van klimaatverandering, het klimaatbeleid en de invloed daarvan op het traditionele boerenleven. Met dat laatste begint de film ook, het laat via gesprekken met mensen zien dat de veranderingen in de wereld een flinke weerslag hebben op het boerenleven; dat sommige boeren moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden, waar anderen kansen zien met windmolens, zonnepanelen en biogas. Poels komt ergens midden in Duitsland een andere Limburger tegen die zittend aan een meertje op zijn landgoed uit de doeken doet dat al die CO2-politiek leidt tot het verdwijnen van natuur en natuurschoon. Een catastrofe noemt hij dat. Tevens vermeldt hij het feit dat de lucht slechts voor 0,035% uit CO2 bestaat (0,04% is het tegenwoordig) als argument dat het toch krankzinnig is te denken dat een dergelijk lage concentratie veel kan betekenen. Om de onjuistheid van dat argument aan te tonen denk je al snel aan het voorbeeld van de dodelijkheid van een spoortje arseen in drinkwater. Hierna gaat Poels mensen opzoeken die wat meer te melden hebben over het klimaat en CO2.

In het gedeelte van de film dat een beetje raakt aan de klimaatwetenschap voert Poels gesprekken met klimaatwetenschapper Hans von Storch, astrofysicus Piers Corbyn en natuurkundige Freeman Dyson. De opzet van deze gesprekken is een schoolvoorbeeld van false balance. Daarbij lijkt het dat elke mening voor Poels blijkbaar evenveel waard is en dat is in de wetenschap pertinent onjuist; daar gaat het om de sterkte van de bewijsvoering en de  argumentatie. Corbyn en Dyson zijn geen van beiden klimaatwetenschapper en hebben daar bij mijn weten ook niet over gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Daar telt alleen de kwaliteit en de onderbouwing van de argumenten: wetenschap is geen democratie. In interviews kan men van alles roepen zonder die uitspraken wetenschappelijk te hoeven te staven. De meeste klimaatwetenschappers hebben geen enkele zin (meer) om in zo’n 1-op-1 opstelling terecht te komen. Dat leidt tot een welles-nietes spelletje waardoor de niet-ingevoerde kijker/luisteraar alleen maar in verwarring achterblijft. Het is m.i. dus nogal logisch dat Poels veel afwijzingen heeft gekregen van klimaatwetenschappers om aan zo’n opzet deel te nemen.

Hans von Storch legt in de film rustig en in simpele bewoordingen onze huidige kennis over klimaatverandering uit. We weten dat het warmer is geworden op aarde en we kunnen dat niet verklaren zonder naar de door mensen geïnitieerde toename van de broeikasgassen in de atmosfeer te kijken. Een mooie uitspraak van von Storch over de zekerheden en onzekerheden in de klimaatwetenschap ging ongeveer zo: “Naarmate we meer onderzoeken neemt de onzekerheid toe, maar tevens neemt ook de zekerheid over de kernzaken toe”. En juist die kernzaken benoemt hij heel duidelijk: “het feit dat CO2 een wezenlijke invloed heeft is onbetwistbaar”.

Voor de mensen die de film nog willen bekijken is enige achtergrondinformatie wellicht handig om de wetenschappelijk lijkende uitspraken van vooral Piers Corbyn te kunnen plaatsen. Het was ronduit verbijsterend om te zien hoeveel onwaarheden die man vertelde in enkele minuten. Nee Marijn Poels, niet elke mening over wetenschap is evenveel waard, die van Corbyn kun je plaatsen in de categorie ‘totaal onzinnig’. Hieronder wat uitspraken van Corbyn uit de film – die ik heb weten te noteren dankzij de geleende pen van een heel aardige mevrouw die het verder niet bepaald eens was met mij –  en wat commentaar daar op.

De toenemende CO2-concentratie in de atmosfeer is afkomstig uit de oceanen.

We zien nu dat net als in de atmosfeer ook in de oceanen de CO2-concentratie toeneemt, als Corbyn gelijk zou hebben zou de concentratie in de oceaan moeten afnemen. Er zijn vele aanwijzingen die duiden op de oorzaak van de toename in CO2:  De CO2 heeft bijvoorbeeld bepaalde kenmerken (speciale koolstofisotopen) die overeenkomen met die van fossiele grondstoffen. We weten behoorlijk goed hoeveel fossiele grondstoffen we de afgelopen paar eeuwen hebben verbrand en die boekhouding klopt met de toename van CO2 in de atmosfeer, de oceanen en de vastgelegde hoeveelheid CO2 op het land. We zien ook dat tegelijkertijd de zuurstofconcentratie in de atmosfeer afneemt, typisch een gevolg van verbrandingsprocessen.

CO2 volgt alleen de temperatuur.

We weten al ongeveer anderhalve eeuw dat CO2 als een broeikasgas functioneert, het absorbeert namelijk infraroodstraling. De politiek speelt hierbij geen rol, zowel de linkse als de rechtse CO2 moleculen absorberen infrarood. Deze absorptie van straling betekent dat een toename van de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een oplopende temperatuur.
Als er via natuurlijke processen heel langzaam CO2 vrijkomt – bijv. door relatief kleine temperatuurveranderingen als gevolg van veranderingen in de baan van de aarde om de zon zoals bij de ijstijden – zorgt dat vrijgekomen CO2 op zijn beurt weer voor een temperatuurstijging.

Termieten produceren meer CO2 dan mensen.

Termieten produceren naast CO2 ook een boel methaan, dat is ook een broeikasgas. De CO2-productie door termieten is circa een factor 10 lager dan wat wij mensen nu produceren en een onderdeel van de reguliere koolstofcyclus. Wij mensen produceren echter circa 40 keer meer methaan dan de termieten. Net als de CO2-concentratie is ook de methaanconcentratie in de atmosfeer toegenomen na de industriële revolutie. Dat ligt niet aan de termieten, die doen namelijk hetzelfde als ze altijd al hebben gedaan, die toename hebben wij mensen veroorzaakt.
[UPDATE: tekst over termieten is aangepast op 17-7-2017]

De toename van de temperatuur op aarde komt door frauduleuze metingen.

Bij gebrek aan argumenten gaan sommigen maar over op complottheorieën en heeft men het over fraude, Corbyn hoort ook bij die groep. Gewoon laster, meer kan ik daar niet van maken. De temperatuurstijging op aarde is onafhankelijk van elkaar bevestigd door verschillende onderzoeksgroepen. Begin 2010 heeft een (voormalig) ‘klimaatscepticus’ en fysicus genaamd Richard Muller met geld van de gebroeders Koch al dit werk helemaal opnieuw uitgevoerd met een eigen onderzoeksgroep, met als resultaat dat zij hetzelfde vonden als de andere onderzoeksgroepen. Het is sinds de industriële revolutie circa 1 graad warmer geworden op aarde.

Er komt een nieuwe mini-ijstijd.

Dat verkondigt Corbyn al een tijdje, in ieder geval sinds 2010, inmiddels hebben we echter alweer de drie warmste jaren sinds het begin van de metingen achter de rug. Verschillende wetenschappers hebben de mogelijke invloed van een minder actieve zon in de nabije toekomst onderzocht. In tegenstelling tot deze losse flodder van Corbyn zal de verwachte toekomstige toename van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer een eventuele afname van de zonne-activiteit zoals rond 1600-1700 volledig overvleugelen. Het zal de komende eeuw warmer worden op aarde in plaats van kouder.

Corbyn bezigt een flink aantal complottheorieën in de film, waarvan er enkelen grappig genoeg nogal inconsistent met elkaar lijken te zijn. Zo zegt hij enerzijds dat de klimaat ideologie is ontwikkeld door internationale big business belangen en anderzijds dat de mythe van klimaatverandering er toe dient om het Westen te de-industrialiseren. Deze complottheorieën zijn elk afzonderlijk al flinke kolder, maar tezamen?!?

Freeman Dyson vliegt wetenschappelijk gezien niet zo ver uit de bocht als Corbyn, hij spreekt zich in de film echter niet echt uit over de oorzaken van klimaatverandering. Dyson is ervan overtuigd dat CO2 een rol speelt bij de huidige opwarming van de aarde, iets dat in de film overigens niet naar voren kwam. Een citaat van hem:

“One of the main causes of warming is the increase of carbon dioxide in the atmosphere resulting from our burning of fossil fuels such as oil and coal and natural gas.”

Freeman Dyson is niet gecharmeerd van klimaatmodellen, volgens hem zijn ze goed om het klimaat te begrijpen maar niet om er projecties voor de toekomst mee te maken. Een rare uitspraak want als de modellen dermate goed functioneren dat ze begrip verhogend werken met de huidige broeikasgasdata (+ andere gegevens zoals zonneactiviteit), moeten ze ook begrip verhogend werken als we er mogelijke toekomstige broeikasgasconcentraties in stoppen. Daarnaast hebben we helaas nog geen observaties van de toekomst beschikbaar, dus als we iets zinnigs willen zeggen over de mogelijke  toekomstige ontwikkeling van het klimaat zullen we het met modellen en ‘als, …dan’ scenario’s moeten doen. Dyson weet hoe het werkt in de wetenschap: als hij ergens fouten ziet, moet hij dat publiceren in de wetenschappelijke literatuur en niet alleen in interviews er wat over zeveren. Dyson stelt verder dat klimaatmodelleurs alleen mensen bang willen maken omdat ze anders geen geld krijgen voor hun onderzoek, een uitspraak die te scharen valt onder onzinnige wartaal. En in tegenstelling tot wat Dyson zegt, komen de gemeten temperatuurwaarden van de aarde en de modelresultaten wel degelijk goed overeen.

Dit is dan alles op het terrein van klimaatwetenschap in de film van Poels waar de zogenaamde klimaatsceptici zo lyrisch over zijn. Het gebrek aan argumenten op dat terrein is blijkbaar zo groot dat men blij is met alles dat zich aandient, zelfs de flagrante nonsens van Corbyn. De film geeft geen enkel beeld van het hoe en waarom van de grote veranderingen in de wereld waarin wij leven en die we nu al een tijdje waar kunnen nemen, bijv.:

 • Waarom stijgt de temperatuur op aarde?
 • Waarom stijgt het zeeniveau?
 • Waarom zien we een afname van de hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool en waarom blijft die hoeveelheid zee-ijs op de Zuidpool ongeveer gelijk?
 • Waarom stijgt de temperatuur op het Noordpoolgebied sneller dan op de rest van de aarde?
 • Waarom verliezen de grote ijskappen massa?
 • Waarom nemen de meeste landgletsjers in omvang af?
 • Waarom wordt het water in de oceanen steeds zuurder?

Klimaatwetenschappers onderzoeken al deze vragen en komen op basis van de natuurkundige en scheikundige wetten en logica met zeer plausibele verklaringen. Behalve een paar afgewogen en zeer basale uitspraken van Hans von Storch biedt de film van Marijn Poels op dit vlak helemaal niets. Aan het einde van de film heb je alleen enkele verhaaltjes naast elkaar aan kunnen horen zonder enige weging, duiding of uitleg. Marijn Poels verzuchtte zelf aan het einde van de film dat hij net zoveel wist als toen hij aan de film begon en de niet in het onderwerp ingewijde kijker zal eveneens in verwarring achter blijven. Als je iets wijzer wilt worden over de oorzaken van de huidige klimaatverandering, of over het wetenschappelijke debat, dan heb je niets aan deze film.
Over 10 jaar is er niet zomaar even een geheel andere consensus over de oorzaken van klimaatverandering, zoals Poels in de vragenronde na de filmvertoning in Helmond stelde. Om terug te komen op de uitspraak van Hans von Storch, over 10 jaar zijn er nog altijd zaken op detailniveau waar we onzeker over zijn, maar is de zekerheid over de kern van de zaak eveneens toegenomen:

Wij mensen zorgen vooral door onze grootschalige verbranding van fossiele grondstoffen voor een toename van de concentratie van broeikassen in de atmosfeer. Dat zorgt op zijn beurt weer voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met de daarbij horende consequenties zoals een stijgende zeespiegel, een afname van het ijs op aarde en een toenemende kans op hittegolven en extreem weer.
~

Postscript Bart:

Ik ging op Radio 1 “Dit is de Dag” van 22 juni in discussie met Marijn Poels over diens documentaire. Dat was een interessante ervaring. Marijn stelde zich uiterst relativistisch op. Hij zei bijv.:

“Of meneer Corbyn heeft gelijk, of meneer Verheggen, daar ga ik niet over; ik ben geen wetenschapper. Maar ik wil ze wel allebei een stem geven”

Tijs van den Brink zegt dan, heel logisch:

“Maar het kan natuurlijk zo zijn dat de een onzin kletst en de andere niet.”

Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet: “ik heb geen verantwoordelijkheid”. Hij hoort de verschillende waarheden aan en de kijker mag daarvan denken wat hij of zij wil.

Daar was ik het hartgrondig mee oneens en ik kon dat aan het einde nog net even kwijt:

“Wetenschappers zijn op zoek naar de waarheid, naar een beter begrip van de wereld om ons heen. Wat ik Marijn Poels hoor zeggen is “het maakt mij niet uit wat waar is”; dat stuit mij als wetenschapper tegen de borst.”

Daarnaast probeerde ik aan te geven dat het belangrijk is om de discussie over wetenschappelijke kennis (“is”) te onderscheiden van de discussie over hoe we daar als maatschappij mee om dienen te gaan (“ought”). De maatschappelijke discussie zou idealiter gevoerd moeten worden op basis van een gedeelde visie op de werkelijkheid. Ik noemde als analogie de relatie roken-gezondheid:

“Veel feiten zijn echt al wel bekend en moet je niet ter discussie gaan stellen als het wetenschappelijk een gepasseerd station is. Vergelijk het met een discussie over het rookverbod. Prima om het over de voors en tegen van zo’n verbod te gaan hebben, maar niet met het argument dat we niet zeker weten of roken wel slecht voor je is.”
Advertenties

45 Reacties op ““The uncertainty has settled” van Marijn Poels verwart wetenschap met kletspraat

 1. Mooi stuk, Jos, helder, dank. Voor mijn beeld van de wereld: is dit waar Nederland nu staat? In een volstrekt idiote en achterhaalde discussie over de vraag of klimaatverandering wel echt is?

  Ik krijg die indruk al lezende door de blogs en de reacties daarop. Ik lees nu al geruime tijd uitsluitend Engelstalige en Spaanstalige artikelen (en naar verhouding vrijwel geen Nederlandse). Die gaan vooral over de effecten van global warming zoals we die vandaag kunnen waarnemen en vooral over de vraag wat we kunnen doen om te mitigeren of te adapteren. Mijn aanname dat Nederland daarbij voor zou lopen, is onder meer gebaseerd op het werk van Justdiggit.org en vergelijkbare bedrijven met Wageningse roots.

  Dus mijn vraag naar aanleiding van je blog: is dit inderdaad waar Nederland staat? Hoe kun je de film van Poels situeren in het “intellectuele” klimaat? Ben oprecht benieuwd naar je inschatting.

 2. @tomboves

  Dank Tom.

  Ik denk toch dat er nog altijd een boel mensen zijn die al dat ‘gedoe’ over het klimaat maar onzin vinden en daarbij denken dat de invloed van CO2 op het klimaat wel meevalt of zelfs een leugen is. Niet alleen hier in Nederland maar ook in andere landen en zeker in de VS. Vaak wordt daarbij klimaatbeleid en de bevindingen van de klimaatwetenschap op een hoop gegooid. Wellicht is daarom het boek van Jan Paul van Soest over de achtergronden van de klimaatscepsis interessant voor je:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2014/04/22/de-twijfelbrigade/

  Ik zat afgelopen donderdag in ieder geval in een zaal met een heleboel mensen die blij waren dat er eindelijk eens een ander geluid te horen viel over klimaatverandering. Mijn buurvrouw vond bijvoorbeeld dat mensen hier vaak over belogen werden, met als voorbeeld de film van Al Gore die “vol leugens” zou zitten. De man voor mij begon over de zure regen, ook “zo’n leugen”.
  Een betere voorlichting in de media zou helpen en dan niet in de vorm van zo’n false balance opzet zoals Poels die heeft toegepast, maar meer informatief over wat we wel weten over de huidige klimaatverandering, maar ook waar de onzekerheden liggen en de risico’s . Bijv. zoals Peter Kuipers Munneke dit bij de NOS toch regelmatig doet. Wij proberen via dit blog ook een klein steentje bij te dragen door over dit soort zaken te berichten.

  Zoals ik in het blogstuk al stel, je hebt niets aan de film van Marijn Poels als je iets wijzer wilt worden over de oorzaken van de huidige klimaatverandering. Aan het “intellectuele” klimaat, als je daar eventueel de kijk van beleidsmakers e.d. mee bedoelt, zal die film zelf naar mijn verwachting geen invloed uitoefenen. Er zullen helaas mensen zijn die na het bekijken van deze film denken dat de uitspraken van zo’n Corbyn ook waar kunnen zijn (het klinkt namelijk wetenschappelijk), daarmee gesterkt worden in hun mening en mogelijk via bijv. hun stemgedrag een invloed op het klimaatbeleid uitoefenen. Er zijn nl. ook in Nederland partijen die daar op inspelen.

 3. G.J. Smeets

  Jos,
  kristalheldere filmdocu- recensie.

 4. Dankjewel, Jos. Verhelderend. Echt bedankt – al is het slecht voor mijn humeur. Ik ken de twijfelbrigade en weet hoe het spel werkt. Ik had echter Nederland meer verlichting toebedacht. Bummer.

  Het was schrikken deze week toen ik het artikel over klimaatverandering las op Kennisnet. Geschreven in 2009, op basis van de stand van zaken tot – pakweg – 2006 en dus hopeloos verouderd. Ik heb meteen een reactie gecomponeerd en ben nu nóg meer benieuwd naar hun respons. Kennisnet blijft toch een plek waar mensen heengaan die willen weten “hoe het echt zit”. Of is dat ook niet meer zo?

  Enfin. Verbijsterend. Verbijsterend.

 5. Lennart van der Linde

  Hoi Jos, je zegt:
  “Het gebrek aan argumenten op dat terrein is blijkbaar zo gering dat…”. Bedoel je hier “zo groot” ipv “zo gering”?

  Heeft Poels na afloop nog iets gezegd over waarom hij blijkbaar net zoveel waarde hecht aan de uitspraken van niet-klimaatwetenschappers als Corbyn en Dyson als van een klimatoloog als Von Storch, die de consensus van praktisch de geheel klimaatwetenschap verwoordt? En hoe reageerde de rest van het publiek na afloop?

 6. Hoi Lennart,

  Ja dat is een verschrijving, heb ik nu gecorrigeerd. Bedankt.

  Zoals Bart al ondervond op de radio: Poels vindt dat dat niet aan hem is. Hij wil gewoon dat er voor elke geluid aandacht is. Ik vermoed dat hij zelf geen wetenschappelijk gevoel heeft of iemand op dit terrein wel of geen onzin verkoopt. De wetenschappelijk lijkende uitspraken van Corbyn krijgen in de film dan ook zeker zoveel aandacht als die van anderen. Zoals ik al schreef, zei hij na afloop dat er over 10 jaar best een heel andere consensus kan zijn en ook dat de groep ‘andersdenkenden’ over dit thema groeiende is.

  Na afloop was er gelegenheid tot een paar vragen/opmerkingen, ik heb mijn best ook een keertje gedaan, maar had niet het gevoel dat wat ik vertelde hem bijster interesseerde. Er was iemand die het cultuurcentrum van de Cacaofabriek bedankte dat ze het aangedurfd hadden om deze film te laten zien, iemand die luid en duidelijk zei dat hij klimaatscepticus was en iemand was blij dat er een keer een ander geluid gebracht werd. Er waren ook enkele mensen aanwezig met een andere insteek, Poels had bijv. een flinke discussie met een wethouder van Groen Links uit Helmond (zie deze tweet: https://twitter.com/PaulSmeulders/status/877981560175300608). De mensen die in mijn buurt zaten vonden de wetenschappelijke kijk op de zaak maar onzin of leugenachtig. “En dat geloof jij”, kreeg ik te horen. Interessant, maar ook een beetje triest makend. De broodnodige energietransititie moeten we m.i. namelijk met z’n allen verwezenlijken.

 7. G.J. Smeets

  Bart,

  “…de discussie over wetenschappelijke kennis (“is”) te onderscheiden van de discussie over hoe we daar als maatschappij mee om dienen te gaan (“ought”). “

  Dat is jouw wetenschapstheoretische waardeoordeel. Een ‘ought’.
  Het resultaat van dit waardeoordeel is dat je de suggestie wekt dat wetenschappelijke bevindingen waardenvrij zijn.

  Oncologen anno 2017 doen onderzoek naar kanker omdat ze over kanker bezorgd zijn en begaan zijn met risico’s. Klimatologen anno 2017 doen onderzoek naar de elementen omdat ze bezorgd zijn over en begaan met risico’s inzake de habitat. Dat is de analogie.

  Het is onnozel en anno 2017 volkomen achterhaald te doen alsof klimatologische bevindingen geen ‘ought’ impliceren. En daarmee bedoel ik dus uitdrukkelijk *niet* dat je in het lab naar believen mag cherrypicken.

 8. [Verplaatst naar Open Discussie]

 9. G.J. Smeets

  Ciao Bob,
  wil je je s.v.p. houden aan de de spelregels van dit blog en ophouden met herhalen van je idee over het ‘is / ought’ thema. En s.v.p. gewoon ingaan op wat ik Bart (n.a.v. van zijn postscriptum) voorleg: zijn wetenschapstheoretische waardeoordeel. Op een paralel draadje staat wat dat betreft dezelfde vraag voor je open met uitgebreide toelichting.

  Het is evident dat anno 2017 elke klimatoloog doordrenkt is van de thematiek van onze complexe relatie tot de habitat. Vraag het Marco, vraag het Gerrit Hiemstra, vraag het Bart Verheggen. Je opmerking dat klimatologen het klimaat willen begrijpen is een open deur. Het is de drijfveer, de motivatie die ik aankaart. Je stelt dat klimaatonderzoek “…vooral is voor degenen die nieuwsgierig zijn naar: ‘hoe werkt het?’.” Tja, hoe het werkt is grosso modo overbekend in de klimatologische community anno 2017. Jos hierboven heeft het ten overvloede nog maar eens uit de doeken gedaan. Je ‘nieuwsgierigheid’ is een stropop, wetenschappers zijn niet nieuwsgierig, ze zijn opmerkzaam en opmerkzaamheid is nooit waardenvrij. Nooit.

 10. G.J. Smeets

  Jos,
  wat ik o.m. sterk vind aan je recensie van Poels’ filmdocu is dat je herinnert aan het feit dat boeren annex veetelers het heel erg moeilijk hebben. Het feit is dat “het traditionele boerenleven” (je citeert Poels) helemaal niet traditioneel is en pas sinds de jaren zestig vorige eeuw vorm heeft gekregen: gewas telen en dieren fokken op industrieel niveau. We zijn nu vijftig, zestig jaar verder en dat economische project is mislukt. De provincie Brabant heeft een streep gezet. Pech voor de ‘boeren’ (lees: industriële ondernemers) maar beroepen en werkzaamheden sterven nu eenmaal uit. De NL waterleidingbedrijven hebben onlangs fors aan de bel getrokken (burokratisch alarmisme) : nitriet en nikkel concentraties in de NL (drink)waterputten zijn dermate hoog dat de neutralisering ervan heel veel geld gaat kosten.

  Mag ik aannemen dat Poels dit soort kwesties buiten beschouwing heeft gelaten?

 11. Duimpje, G.J. Heel goed.

 12. Goff,
  Inderdaad, dat zat niet in de film. Zo diepgaand was deze documentaire niet.

 13. Lennart van der Linde

  Hi Jos, je zegt:
  “Ik vermoed dat hij [Poels] zelf geen wetenschappelijk gevoel heeft of iemand op dit terrein wel of geen onzin verkoopt.”

  Inderdaad, en ook geen journalistiek en maatschappelijk gevoel voor het feit dat het IPCC hierover vijf keer uitgebreid heeft gerapporteerd en dat de rechter mede obv die rapporten heeft geoordeeld dat de Staat meer moet doen om haar burgers tegen gevaarlijke opwarming te beschermen.

  Als hij zijn journalistieke huiswerk zou doen, zou Poels kunnen begrijpen dat Corbyn en Dyson onzin verkopen, en dat zelfs als de opwarming minder gevaarlijk zou zijn dan gevreesd, het risico dat het tegenvalt zo groot is dat de overheid de plicht heeft de maatschappij tegen dat risico te verzekeren.

 14. Hallo Goff,

  wil je je s.v.p. houden aan de de spelregels van dit blog en ophouden met herhalen van je idee over het ‘is / ought’ thema.

  Sorry, maar dat was in antwoord op jouw eerdere reactie hierboven. Daar viel JIJ in herhaling door nogmaals jouw ideeën te geven over het ‘is’/’ought’ onderscheid dat Bart in het blogstuk maakt. Zie de laatste passages van het blogstuk:

  Daarnaast probeerde ik aan te geven dat het belangrijk is om de discussie over wetenschappelijke kennis (“is”) te onderscheiden van de discussie over hoe we daar als maatschappij mee om dienen te gaan (“ought”). De maatschappelijke discussie zou idealiter gevoerd moeten worden op basis van een gedeelde visie op de werkelijkheid. Ik noemde als analogie de relatie roken-gezondheid: …

  Goff, klimatologische bevindingen impliceren (op zichzelf) geen ‘ought’.

  Het onderscheid dat Bart maakt in de laatste passages van het bovenstaande blogstuk is dan ook volkomen terecht.

  [PS: dit leidt af van de verdere inhoud van het blogstuk. Daarom verplaats ik mijn eerdere reactie hierboven naar de Open Discussie en stel voor dat we ‘is/ought’ alléén nog daar bespreken.]

 15. Ko van Huissteden

  “Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet: ik heb geen verantwoordelijkheid.” Dat zal heel wat goede journalisten, net als wetenschappers, tegen de borst stuiten.

 16. Pieter van der Loo

  Ko,

  Dat mag. Alleen dan moet hij niet verbaasd zijn dat er maar een klimaatwetenschapper heeft willen meewerken.
  Ik denk dat de film gaat over kritiek op klimaatwetenschap en klimaatbeleid. Zonder dat de film antwoord geeft of die kritiek gerechtvaardigd is of niet. Dat mag ieder voor zich zelf uitmaken. Het is niet verboden een dergelijke film te maken.

 17. Hi Pieter,

  Ko van Huissteden beweert allerminst dat het verboden is om een dergelijke film te maken.

  Wel zal het veel journalisten en wetenschappers tegen de borst stuiten, dat Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet: “ik heb geen verantwoordelijkheid.”

 18. Ik ben benieuwd wie de film heeft voorgefinancierd. In ieder geval zie ik Friedrich-Karl Ewert als adviseur van de film staan op de poster. (https://www.desmogblog.com/friedrich-karl-ewert). Ook een andere klimaatontkenner, Hartmut Bachmann, staat op de poster bij de speciale bedankjes (zie Amazon.de: Die Lüge der Klimakatastrophe. Das gigantischste Betrugswerk der Neuzeit. Manipulierte Angst als Mittel zur Macht.)
  Ik ben daarom allerminst overtuigd van de “zuivere” bedoelingen van Poels.

 19. Je ziet de laatste paar weken opvallend veel van dit soort ontkennende berichten. Het zal misschien iets te maken hebben met de kabinetsformatie?
  Het is bekent dat VVD en CDA helemaal niets op hebben met klimaat en maatregelen. Om de doelstellingen zoals afgesproken in Parijs zal er heel veel moeten gebeuren. Om alleen al de wereldwijde CO2-emissies te stabiliseren op het huidige hoge niveau, zijn immense investeringen nodig.
  Dat gaat de burger in zijn portemonnee voelen. het is niet anders. Maar politici ook in Nederland denken nog steeds dat daar geen enkel draagvlak voor bestaat. Dat is jammer. Want het schijnt helemaal niet te kloppen. Hun achterban is echt wel bereid om offers te brengen.

 20. cRR Kampen

  “Je ziet de laatste paar weken opvallend veel van dit soort ontkennende berichten. Het zal misschien iets te maken hebben met de kabinetsformatie?”

  Nee. Het komt doordat het klimaatrevionisme, na decennia totale onderschatting tot op de dag van vandaag, heeft gewonnen. VS, Australië voorop. En ze vieren het.

 21. cRR Kampen

  “Hun achterban is echt wel bereid om offers te brengen.” – ongeveer zoals 70% van de Australiërs daar zogenaamd to bereid was. Ze herkozen de kolenregering. Dit bewijst dat klimaatverandering het electoraat geen barst kan schelen.

 22. G.J. Smeets

  “Dit bewijst dat klimaatverandering het electoraat geen barst kan schelen.”

  Kan wel zijn, cRR, maar het bewijst vooral dat klimatologen al decennia-lang hun mond houden over de innige relatie fact / value.

 23. Goed opgemerkt, Jan. Ik gaf Poels nog een beetje het voordeel van de twijfel, maar met dergelijke adviseurs…dan heb je je als journalist gewoon voor het karretje van de propagandisten laten spannen.

 24. peter.r | juni 26 , 2017 om 20:57,

  Hoe moet ik die “kennis” en link beoordelen? Hoe weten wij hier hoe die mensen daar denken over klimaatverandering? Is een hit op google betrouwbare informatie? Als ik Australië plus co2 intyp ben ik vrijwel direct bij emeritus hoogleraar Ian Plimer.

  “De Australische geoloog en emeritus hoogleraar Ian Plimer van de Universiteit van Melbourne geeft paus Franciscus in zijn boek Heaven And Hell advies over global warming. Volgens Plimer zou de paus zich nooit moeten hebben laten adviseren door milieuactivisten, die hebben laten zien dat ze ‘schaamteloze leugenaars zijn en niets over het klimaat weten’.
  Trevor Sykes haalt in een column in de vooraanstaande Australische zakenkrant The Australian Financial Review de fundamenten van de klimaatopwarming onderuit.
  Professor Plimer is van mening dat de klimaattop in Parijs afgelopen jaar één grote verspilling van tijd en geld is geweest. In de Franse hoofdstad maakten politici afspraken over het terugdringen van de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer.
  Al Gore claimde een aantal jaren geleden in een sensationele film dat global warming kon worden gelinkt aan CO2. Toen bleek dat de temperatuur al 18 jaar niet meer gestegen was, begonnen de milieuactivisten een andere term te gebruiken en gingen ze de strijd aan met de ‘antropogene klimaatverandering’.
  Geen historische link
  Het klimaat op aarde is al 4,5 miljard jaar aan verandering onderhevig en dat zal nog wel een paar miljard jaar zo blijven. In een rapport van het klimaatpanel IPCC uit 2014 staat dat de uitstoot van broeikasgassen – methaan, stikstofoxiden en CO2 – sinds 1750 is toegenomen. Volgens computermodellen van het IPCC zal het ijs op Groenland smelten en zal de zeespiegel flink stijgen.
  Het IPCC baseert zich op ijskernmetingen, die door steeds minder wetenschappers betrouwbaar worden geacht. Daarnaast neemt het IPCC aan dat de CO2-concentratie voor 1750 constant was. Dat jaar viel bovendien in de Kleine IJstijd (1280-1850), een periode waarin het kouder was dan normaal.
  Er lijkt verder geen historische link te zijn tussen CO2 en temperatuur. Professor Plimer beargumenteert dat de CO2-concentratie in alle zes afgelopen ijstijden hoger was dan nu.
  Conclusie stond van tevoren al vast
  Het IPCC baseert zich op metingen die zijn verricht op Mauna Loa in Hawaï. Het meetstation op Mauna Loa is opgericht door Charles Keeling, die als doel had om een toename van de concentratie CO2 als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen aan te tonen. Met andere woorden: de conclusie stond van tevoren al vast. Het station wordt nu gerund door zijn zoon.
  Daarnaast zorgt de wind ervoor dat CO2 van vulkanen naar Mauna Lao waait, waardoor er op die plek meer CO2 wordt gemeten. Het IPCC stelt dat CO2 tussen de 50 en 200 jaar blijft hangen in de atmosfeer. Volgens professor Plimer houdt het model dat het klimaatpanel hiervoor gebruikt geen rekening met radioactieve of stabiele koolstofisotopen en ‘dus kloppen de aannames niet’.
  Zelfs als de aarde opwarmt, is het onwaarschijnlijk dat CO2 de enige factor is. Methaan, waterdamp en wolken hebben een grote invloed. Datzelfde geldt voor minuscule veranderingen in de omloopbaan van de aarde en de zon. “Het is infantiel om CO2 de schuld te geven van alle klimaatveranderingen op aarde.”
  Verwaarloosbaar
  En voor de mensen die bezorgd zijn over de zeespiegelstijging: Al Gore woont in een groot huis aan de kust. We hoeven ons dus pas zorgen te maken als hij het hogerop zoekt. Bovendien blijkt uit recente metingen van het IPCC dat de zeespiegel met één tot twee millimeter is gestegen. Verwaarloosbaar. En dan hangt het er maar net vanaf waar de metingen zijn verricht.
  In 2007 zeiden de alarmisten dat de Noordpool in 2013 ijsvrij zou zijn. In plaats daarvan meldde de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in 2013 en in 2014 dat de hoeveelheid zee-ijs met 33 procent was toegenomen.
  Toen Al Gore geboren werd, waren er naar schatting 7000 ijsberen op aarde. Nu zijn dat er 26.000.”
  [Financial Review]

  http://time2wakeup.me/?p=3653

  De lap tekst hierboven is veel te lang voor een simpele reactie; de link had voldoende kunnen zijn maar ik wilde even duidelijk maken dat de Hans Labohm’s overal wonen maar dat de wereld echt aan het veranderen is.
  Koop bijvoorbeeld eens de Autoweek. Het meest conservatieve bolwerk (de auto industrie) is bezig met een omwenteling. Kletspraat (Marijn Poels) kan dat niet tegenhouden.

 25. Beste Hamburg3,

  Hoe meer links naar een pagina, hoe hoger de pagina komt in Google. Dus als je wil zeggen dat timetowakeup onzin schrijft (en dat bedoel je toch?), is het slim om de link ernaar te verwijderen. Een van de onhebbelijkheden van internet is dat niets verdwijnt. Onzin die allang werd ontkracht blijft steeds maar weer opnieuw als onkruid naar boven komen.

 26. hamburg3 | juni 27, 2017 om 01:43

  Mr Kampen zei dit (juni 26, 2017 om 13:12 )
  “Hun achterban is echt wel bereid om offers te brengen.” – ongeveer zoals 70% van de Australiërs daar zogenaamd to bereid was. Ze herkozen de kolenregering. Dit bewijst dat klimaatverandering het electoraat geen barst kan schelen.

  Ik probeer hem hier enkel een mogelijke verklaring voor te geven,dus de lap tekst was voor niets.

 27. Mooi gezegd tomboves!
  “Onzin die allang werd ontkracht blijft steeds maar weer opnieuw als onkruid naar boven komen.”
  Overigens is er voor hyperlinks die je geen google-juice wilt meegeven ook de “no-follow” tag.

 28. De derde denier in het lijstje met bijzondere bedankjes op de poster van deze film is Michael Limburg. Hoe had ik die kunnen missen? Die is ook nog eens organisatorisch flink actief [*].
  https://www.desmogblog.com/michael-limburg
  We zien dus op de poster na special thanks to… eerst technische en artistieke specialisten gevolgd door drie min of meer bekende “deniers”uit het Duitstalige gebied. Geen wetenschapper te bekennen.

  [*] oa met Monckton samen en voor Heartland.

 29. Hallo Jan van Rongen,

  De namen die je noemt – allemaal leden van de Duitse kimaatontkennersclub EIKE – verklaren mogelijkerwijs waarom de focus van deze ‘documentaire’ zo sterk op het Duitse platteland ligt.

  Jos schreef hierboven: “Poels komt ergens midden in Duitsland een andere Limburger tegen die zittend aan een meertje op zijn landgoed uit de doeken doet dat al die CO2-politiek leidt tot het verdwijnen van natuur en natuurschoon.

  Na wat jij naar voren brengt, vraag ik me nu af of Poels die ‘andere Limburger’ zo toevallig tegenkwam? Was dit wellicht een ander EIKE lid of een door hen gearrangeerde ontmoeting?

  Trouwens, welke gemiddelde (Lim)burger heeft nou een ‘landgoed’ in Duitsland?

 30. Verder ben ik het eens met Tom Boves hierboven. Als je niet wil dat er aandacht uitgaat naar allang weerlegde onzin, zoals op ‘time2wakeup’, dan is het wellicht beter om daar geen linkjes naar te plaatsen.

  Het is nog wat anders in het kader van een ‘rebuttal’, want dan wil je immers aangeven wat er nou precies onderuit gehaald wordt en welke fouten er in welke zinsneden schuilen. Maar dát dergelijke klimaatsceptische lariekoek nog steeds bestaat, dat wisten we al. 🙂

 31. A. Bergsma

  Om het nog even te hebben over habitat criminelen. Fietste gisteren door het mooie landschap van Noordwest Friesland bij Cornwerd. Het landschap met daarin een van de eerste zeeweringen van rond 700 na C. en ook mijn geboortestreek, is compleet verwoest door de vele windmolens. Kunt u daar ook eens iets van zeggen, want het ziet er niet uit. Met recht kunt u hier spreken van habitat criminelen, die die dingen hebben neergezet.

 32. cRR Kampen

  Veruit de meeste daken in NL hadden al zonnepanelen kunnen hebben, de hele eeuw al. Zeg er wat van, A. Bergsma.

 33. Beste A. Bergsma,

  De kwalificaties “criminelen” en “habitat-criminaliteit” zijn ALLEEN en uitsluitend van Goff Smeets (en van cRR). Lees er de eerdere reacties op na.

  Bart, Hans, Jos en ik verwijderen met regelmaat de betreffende reacties van cRR/Smeets. Een enkele keer laten we die wel ’s staan om duidelijk te laten blijken hoe cRR/Smeets daarover denken, in tegenstelling tot de auteurs van dit blog.

  Komisch genoeg spoort Hans Labohm ons juist aan om die reacties NIET weg te halen! Zie:

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2017/06/01/klacht-climategate-groene-rekenkamer-nos-berichtgeving-klimaatverandering/#comment-19625

  Zodat hij dan Bart, Hans, Jos en mij in de schoenen kan schuiven waar wij het juist NIET mee eens zijn: namelijk de “criminelen” kretologie van Smeets/cRR?

 34. cRR Kampen

  peter.r | juni 26, 2017 om 20:57 | – fraai, dat artikel. Nou, dan zeg ik dus inderdaad terecht ‘Burn!’ tegen o.a. Aussieland.

 35. cRR Kampen

  Bob Brand, het duurt niet zolang meer of Goff’s en mijn opvatting hierover zijn main stream. Ik vind dat je dat zelf gewoon kan bedenken. Ik vind verder dat je kan bedenken dat het stadium daarna extrajudiciële afrekeningen zal impliceren. Om dat een beetje te voorkomen zul je nu met juridisering moeten beginnen.

  Jullie fout, en tot voor een jaar of vijf de mijne, is altijd geweest dat we in dialoog gingen met de c********* lobbies, dat we voortdurend in hun frame stapten. Hierdoor zijn wij de voornaamste veroorzakers van de klimaatramp geweest. Terwijl het zo simpel was. Je gaat niet in dialoog met leugenaars en cr*******. Je benoemt ze en je zorgt er gewoon altijd voor dat je een bona fide blog nooit vervuilen.
  Wat dat betreft zijn wij ook criminelen – met één verschil: wij hadden de intentie niet.

 36. Heren, de opmerkingen hierboven zijn terecht… het was beter geweest om bij het toetsenbord weg te blijven.

  Lieuwe

 37. Beste Allemaal,

  Het mag duidelijk zijn dat de term “habitat-criminelen” niet van de auteurs van dit blog is, we staan daar niet achter. Het werd ALLEEN door de reageerders cRR/Smeets gebezigd.

  Daarmee is de afleidingsmanoeuvre voorbij. Nu on-topic over het bovenstaande blogstuk. 😆

 38. @Bob: “Een andere Limburger”, is dat niet gewoon die meneer Michael Limburg? Als grap bedoeld. ipv letterlijk? Dan is het wel ongeveer gegaan zoals ik vermoedde.

 39. @Bob + Jan van Rongen

  Met “een andere Limburger” bedoel ik letterlijk iemand die net als Marijn Poels uit Limburg komt. In de film komt hij bij een of ander feest daar midden in Duitsland iemand tegen die ze daar “Der Holländer” noemen, na een kort praatje blijkt die man oorspronkelijk uit de buurt van Venlo (geloof ik) te komen en gaat hun gesprek ook verder in het Limburgs. Ik had alleen de voornaam ‘Frits’ genoteerd en op deze site zie ik dat het een zekere Frits Seelen moet zijn geweest:
  http://www.reindonk.nl/bekroonde-documentaire-marijn-poels-in-venlo/nieuws/item?949096
  Verder neuzen leert dat die man ook in het echt in dat gebied woont:
  http://www.duitslandnieuws.nl/blog/2014/11/06/mauerfall-hoe-het-tuincentrum-van-frits-seelen-een-begrip-werd-berlijn/
  Die boerderij waar ze in die laatste link over spreken kwam bij mij over als een soort landgoed, er was een meertje met verschillende bijgebouwen. De man had financieel duidelijk goed ‘geboerd’.

  Interessant overigens die Eike-mensen in de bedankjes. Volgens het TPO interview (tweede link in blogstuk) financierde hij die film zelf (als dat klopt). Bij zijn uitspraak dat hij “onbevangen tijdens een sabbatical op zoek gaat naar het verhaal achter ons huidige klimaatbeleid” kun je dus wellicht vraagtekens zetten. Hoe dan ook, het resultaat is een film gevuld met kletspraat over de oorzaken van de huidige klimaatverandering.

 40. Erik de Haan

  Net het debat “Klimaat en veehouderij” in De Balie bekeken via de live stream. Bart e.a., goed dat jullie, ook live, via twitter commentaar hebben gegeven. Wat is dat toch met die geologen die denken op basis van het noemen “ik ben geoloog” niet wetenschappelijk onderbouwde uitspraken over de komende ijstijd te kunnen doen. Ik had het niet zo snel paraat gehad, maar ook ik weet dat de huidige concentraties effect hebben op het natuurlijke ritme en zorgen voor uitstel van de verwachte ijstijd.

  Ik was te laat met inschakelen voor de bijdrage van Crok, maar zo te zien niets gemist. Gezien sommige reacties op twitter, zal Marcel zijn doel “twijfel zaaien” wel weer hebben bereikt.

  Wat ik miste in het debat zijn de emissies door bodemdaling in het veenweidegebied. Zaten dacht ik ook niet in de opsomming van LTO. Deze vallen onder de concept EU-LULUCF-verordening en zijn bijna direct te koppelen aan de lage waterpeilen ten behoeve van de melkveehouderij. Ook de vastlegging van koolstof in de bodem, waar LTO voorstander van is, vallen juridisch onder de LULUCF-verordening. Grootschalige uitruil met de Effort Sharing Decision (de binnenlandse -36% taakstelling voor 2030) is dacht ik niet mogelijk (voorstellen zitten nog in procedure, er is wel wat uitruil mogelijk).

  Voor wat betreft de houding van Poels, ik ben geen wetenschapper, dus ik heb geen verantwoordelijkheid om zelf na te denken. Stel dat ik beleidsmaker dezelfde houding zou innemen: “gisteren las ik Geenstijl, vandaag las ik Nature” allebei even belangrijk voor de beleidsnota waar ik aan werk.

  Vanmiddag trouwens “Before the Flood” op het werk vertoont om het klimaatbewustzijn bij de collega’s nog maar eens te vergroten (zit wel een foutje in ten aanzien van uitspraken over afzwakking golfstroom en Europa, veels te stellig).

  En gisteren een vrolijk moment met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met kennisinstituut Deltares. Uit het nieuwsbericht: “De onderlinge samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en Deltares krijgt via de kennis- en onderzoeksagenda 2017 vorm. Deze agenda is opgebouwd rond de thema’s ruimtelijke adaptatie, zoetwatervoorziening, bodemdaling, bodem- en grondwatersysteem en energietransitie”.

  M.a.w. het beleid is gewoon bezig om op basis van wetenschappelijke kennis stappen te zetten, zowel in het adaptatie- als in het mitigatiespoor.

 41. Pingback: A critical look at “The uncertainty has settled” documentary by Marijn Poels | My view on climate change

 42. Pingback: Linkse Klimaskeptiker Marijn Poels en zijn klagende boeren | Duurzaam energienieuws, WattisDuurzaam.nl

 43. Pingback: Geen discussie – kayakangst

 44. Pingback: Waar is het echte debat - Sargasso

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s