Klimaatbullshit hoeft niet mee te wegen

Gastblog van Jan Paul van Soest, eerder verschenen op EnergiePodium

Of conservatief Nederland eens kan ophouden met het ontkennen van de klimaatfeiten, vroeg ik me in mijn vorige column op Energiepodium af. Zou het niet mogelijk zijn een goed doordachte conservatieve beleidsvisie te maken die wel de werkelijkheid als uitgangspunt als uitgangspunt neemt, maar die vervolgens op basis van het conservatieve gedachtegoed beargumenteert waarom er toch geen beleid of een andersoortig beleid zou moeten worden gevoerd? Het maatschappelijk debat is daarmee gediend, terwijl klimaatdrogredenen niet als basis voor beleidsvorming kunnen gelden.

De column is veel gedeeld en besproken, via social media, linkedin en herplaatsing op het populair-wetenschappelijke blog Klimaatverandering dat ook een reactieplatform biedt.

Maar de kwaliteit van de reacties uit die conservatieve hoek vallen me niet mee, moet ik zeggen. Laat ik echter eerst een eervolle vermelding uitreiken, aan Jilles van den Beukel, die een doordachte visie als antwoord op mijn uitdaging neerlegde in Energeia en die als prijs hiervoor een exemplaar van De Twijfelbrigade tegemoet kan zien. Zoiets was de bedoeling: kom eens met een op feiten gebouwde consistente beleidsargumentatie vanuit het conservatieve gedachtegoed. Van den Beukel pakte de handschoen op, maar wijst er op dat zijn bijdrage eerder als liberaal dan als conservatief moet worden gezien. Daar heeft hij gelijk in, en dat maakt de conclusies over wat het conservatisme in het klimaatdebat vermag alleen maar schrijnender. Een liberale beleidsvisie met de wetenschap als vertrekpunt is mogelijk, maar een conservatieve? Of een populistische, laten we het breed houden? Zo’n visie lijkt me denkbaar, maar ik heb er een hard hoofd in dat ‘ie er ook komt.

De meeste reageerders uit die hoek die zich via social media melden blijven steken in het herhalen van pseudosceptische kulkoek die duizenden malen is weerlegd. Enkele nemen hun toevlucht tot drogredeneringen: klimaatverandering kan niet door de mens komen want mijnheer Van Soest verdient er geld aan. Nog anderen verwijzen halsstarrig naar de nepexperts en dwaallichten die via Elsevier’s Weekblad en De Telegraaf veelvuldig hun halve en hele onwaarheden naar voren mogen brengen. Maar er moet toch wel iemand zijn in kringen van Forum voor Democratie of de PVV die kan beargumenteren dat er geen klimaatbeleid moet worden gevoerd ook als de wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering wel degelijk worden aanvaard?

Tot dusverre niet. Blijkbaar vormen de oude formules van ontkenning en twijfel zaaien in de ogen van de tegenstanders van klimaatbeleid en de energietransitie nog steeds een superieure strategie. Sterker nog, recent worden er wat scheppen bovenop gedaan. De stichting Clintel, met een half miljoen gefinancierd door de Amsterdamse vastgoedmiljonair Niek Sandmann roert zich in toenemende mate. Onder meer door een Europese antilobby op te starten volgens receptuur van de tabakslobby, in een poging met inzet van pseudo-experts en nep-argumenten een krachtiger klimaatbeleid tegen te houden. Door de inzet van Russische internettrollen met duizenden gekochte en fake-volgers die berichten van Clintel blind retweeten. Door een ‘young Clintel’ te starten om de jeugd in een vroeg stadium voor zich te winnen. En door een serie regionale ‘kamers’ over de energietransitie te organiseren in vredige provincieplaatsen als Ermelo en Woerden. Het idee is dat een paar professor- en doctorstitels van bejaarde heren die geen enkel wapenfeit in de klimaatwetenschap kunnen laten zien de argeloze raadsleden en bevolking ervan zullen overtuigen dat ze een heilloze weg zijn ingeslagen. Hou ze in de gaten, die Clintel-gasten, de drogreden komt naar u toe deze herfst.

Ziehier de trieste oogst tot heden: het conservatisme, of zo u wilt populair-conservatisme, heeft een blinde vlek voor de klimaatwetenschap, en heeft geen andere respons dan ontkenning van de feiten. Zo’n 20 procent van de kiezers voelt kennelijk zich tot deze opstelling aangetrokken. Ik ben een warm voorstander van de democratie-opvatting die stelt dat democratie meer is dan alleen de stem van de meerderheid. Ook minderheden en hun argumenten moeten gehoord en gerespecteerd worden. Diversiteit en pluriformiteit zijn een must. Maar als een minderheid nu categorisch de feiten blijft afwijzen? De vraag stellen is haar beantwoorden: het is een democratische plicht bullshit uit het debat te weren.

51 Reacties op “Klimaatbullshit hoeft niet mee te wegen

 1. G.J. Smeets

  “Maar als een minderheid nu categorisch de feiten blijft afwijzen? De vraag stellen is haar beantwoorden: het is een democratische plicht bullshit uit het debat te weren.”

  Aldus eindigt het blokstuk.
  Jan Paul, bullshit uit het debat weren komt neer op persistente bullshitters weren. Dat bepleit ik als gast en regelmatige bezoeker hier al jarenlang: verbannen die lui, niet toelaten en niet te woord staan.
  Tot nu toe hebben de gastheren daar anders over gedacht met als argument dat meelezers iets zullen opsteken van het steeds maar weer weerleggen van dezelfde bullshit. Alsof klimatologisch geïnteresseerde meelezers sufferds zijn. En alsof wetenschapscommunicatie gebaat is bij acceptatie van het echt het laagst denkbare niveau van de lat: ontkenning van de wetenschappelijke feiten.

 2. Van den Beukel pakte de handschoen op, maar wijst er op dat zijn bijdrage [in Energeia] eerder als liberaal dan als conservatief moet worden gezien

  Energeia schijn liberaal te zijn. Privaat voor Staat. De pagina met het cookie-beleid van Energeia is leeg. https://energeia.nl/cookiebeleid

  Dat is zeer liberaal. Ik dacht, dat mainstream liberalisme wel de wet volgt.

 3. Het beleid in Nederland liet zich toch vooral en misschien wel exclusief leiden door economische en electorale overwegingen. Niet dat je met Klimaat en milieu niet zou kunnen “scoren”. Maar de overheid hield het toch liever leuk en vrijblijvend. Het moet wel beperkt blijven tot een inspanningsverplichting ergens in een verre toekomst. Dan is een andere regering aan de beurt om oplossingen te vinden voor dingen die redelijk voorzienbaar lijken. Althans achteraf. Wie had vooraf verwacht dat Urgenda de rechtszaken zou winnen of dat het stikstofbeleid zo volledig zou worden afgeschoten. Dat geeft hoop. Het beleid is niet langer vrijblijvend maar afdwingbaar. Men zal nu toch echt met iets meer dienen te komen dan een setje noodmaatregelen.

 4. Willem Schot

  Als het erom gaat dat de lijn wetenschappelijke feiten – politieke besluitvorming niet goed loopt, doordat politici de feiten ontkennen, verdraaien, bagatelliseren, of wel min of meer de feiten erkennen maar toch besluiten geen maatregelen te nemen. Dan is het goed om ook eens naar andere gebieden te kijken hoe het gaat met het lijntje wetenschap – politiek. Ik denk dat dan al snel de conclusie is dat de politiek op het gebied van klimaat nog relatief rationeel bezig is.

  Immers als het gaat om bijvoorbeeld drugs verbieden of toestaan zien we dat echt gevaarlijke drugs als alcohol en nicotine worden toegestaan en betrekkelijk onschuldige drugs als ectasy pillen worden verboden. Hier staat de hele politiek keihard achter en politici vinden jongeren immoreel, als zij zich niets aantrekken van hun hypocriete en irrationele regels.

  Bij de regelgeving en controle op de stikstofuitstoot heeft de overheid jarenlang niet goed gekeken naar de feiten en alles maar goedgevonden. Vervolgens komt de juridische tak van de politiek in actie de RvS en die zegt: gelet op de regels (en niet op de inhoudelijke feiten) bepalen wij dat oa veel bouwprojecten moeten stoppen, omdat zij stikstof uitstoten. Hierbij trekken deze juristen zich niets aan van de inhoudelijke, wetenschappelijke feiten. De uitstoot van stikstof door bouwprojecten is namelijk slechts enkele procenten van de totale stikstof uitstoot

  Helaas bestaat politiek grotendeels uit gebakken lucht en emotie. We moeten inderdaad we onze rationeel gemotiveerde standpunten uitdragen en verdedigen.

 5. “Erkenning van de (klimaat)feiten is wel een entreekaartje tot dat debat en de besluiten die eruit voortvloeien”, stelt Jan Paul van Soest in zijn vorige column. Ik vermoed echter dat hij het begrip ‘klimaatfeiten’ nogal eenzijdig interpreteert.

  Dat CO2 significant bijdraagt aan de opwarming van de aarde mag inderdaad beschouwd worden als een ‘klimaatfeit’. Dat die opwarming – op termijn – risico’s met zich meebrengt kan ook gezien worden als een ‘klimaatfeit’.

  Veelvuldig gebezigde begrippen als ‘klimaatcrisis’ of ‘climate emergency’ daarentegen ontberen een brede wetenschappelijke onderbouwing en vallen dus niet in de categorie ‘klimaatfeit’. Genoemde begrippen leven uitsluitend in de hoofden van een handjevol activistische wetenschappers en bloggers, Zweedse klimaatmeisjes, Extinction Rebellion en andere politiek gemotiveerde actiegroepen. In woorden van Jan Paul van Soest: “het is een democratische plicht [deze] bullshit uit het debat te weren”.

 6. Willem Schot

  @ Bert Amesz,

  Een klimaatfeit, zoals de zeespiegel gaat in 80 jaar 85cm stijgen, moet je rationeel gezien als zodanig erkennen. Wat je er dan verder mee wil doen is uiteraard geen feit. Wel is het zo dat eventuele acties, maatregelen ed realistisch kunnen zijn in het kader van de feiten.

 7. G.J. Smeets

  “Dat die opwarming – op termijn – risico’s met zich meebrengt kan ook gezien worden als een ‘klimaatfeit’.”

  Nee, niet op termijn, die risico’s zijn NU geconstateerd en ze zijn bepaald niet klein ook. Reden waarom het volstrekt rationeel is om van emergency en crisis te spreken in het maatschappelijke debat.

  Overigens laat je het klimaatfeit weg dat bepaalde opwarmingsrisico’s die in het VERLEDEN in kaart zijn gebracht as we speak gematerialiseerd zijn. Denk aan toegenomen weersextremen die op nogal wat plekken op aarde enorme adaptatie-inspanning vergen die voor veel mensen gewoon crisis impliceren. En dan zitten we nog maar op +1°C terwijl +2°C onafwendbaar is.

  Amesz, je reactie is bullshit van borreltafel niveau.

 8. @Willem Schot,
  Een voorspelling van de toekomstige zeespiegelstijging is geen feit. Het is een voorspelling. De stijging die die in de afgelopen 153 jaar plaatsvond voor meetpunt Den Helder is wel een feit. Je dient hier toch een beetje zorgvuldiger in te zijn. Verder dien je in acht te nemen dat waarnemingen in het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst. Hoeveel zeespiegelstijging zal er zijn? Geen idee maar daar heb de meetpunten voor langs de kust. Die vertellen ons wat er gebeurd. Het levert ons de feiten. Wat we er tegen doen is een keuze voor de politiek en die gaat uit van haar eigen logica.

 9. Willem Schot

  @Raymond

  Het staat vast dat er een forse zeespiegelstijging komt ook al door de thans gerealiseerde temperatuurstijging. Hoe snel deze stijging nu bij het opstarten zal zijn daar zijn wel onzekerheden over, maar daarover komt steeds meer duidelijke informatie. De waarnemingen uit het verleden van duizenden jaren geven in dit geval wel zekerheid: Bij een bepaalde temperatuur hoort een bepaald mondiaal gemiddeld zeespiegel niveau en het duurt uiteraard enige tijd voordat dit niveau bereikt wordt, omdat grote massa’s ijs maar langzaam smelten. Het is duidelijk niet de bedoeling om te gaan zitten wachten op metingen die je vertellen dat je dijken al iets te laag zijn en over 20 jaar veel te laag zijn.

 10. Willem Schot

  Verder zijn de metingen van de zeespiegel tov het land in bijvoorbeeld Den Helder wel vaststaande gegevens, maar ze zijn niet van algemeen belang. Zo’n plaatselijke zeespiegelniveau wordt mede bepaald door plaatselijke omstandigheden, zoals bodem daling of stijging en verandering van eb- en vloedstroom door verplaatsing van zandbanken en de aanleg van de Afsluitdijk. Bovendien zegt een meting over de afgelopen 153 jaar natuurlijk niets over de zeespiegelstijging tgv het afsmelten van landijs thans en in de toekomst.

 11. Hans Custers

  Bert,

  Weet je wat al zeker geen klimaatfeit is? Je bewering (of suggestie?) dat het besef klimaatverandering een bijzonder urgente kwestie is, “uitrsluitend in de hoofden van een handjevol activistische wetenschappers en bloggers, Zweedse klimaatmeisjes, Extinction Rebellion en andere politiek gemotiveerde actiegroepen. ” Dat is, Bert, een klimaatleugen. Om dat te weten hoef je alleen maar naar het speciale IPCC-rapport over opwarming van 1,5°C vs 2°C te kijken. Een rapport waarmee de hele wereld (via het IPCC) heeft ingestemd.

  Verder constateer ik dat je nergens in je reactie ingaat op de inhoud van het stuk van Jan Paul van Soest. Maar in plaats daarvan liever doordraaft over een opvatting van hem die jij vermoedt. Daarmee ga je verder op het spoor van de meer pseudosceptisch aangelegde reageerders bij dat vorige stuk van Jan Paul.

 12. Hans Custers

  Raymond,

  Enkele simpele feiten. IJs smelt bij 0°C. Water zet uit als het warmer wordt. Het is dus ook een feit dat de mate en snelheid van zeespiegelstijging af zal hangen van hoeveel het klimaat op zal warmen. Metingen uit het verleden doortrekken is daarom nonsens. Dat is een feit.

 13. @ Willem Schot

  “Een klimaatfeit, zoals de zeespiegel gaat in 80 jaar 85cm stijgen, moet je rationeel gezien als zodanig erkennen. Wat je er dan verder mee wil doen is uiteraard geen feit”

  Nuancering mijnerzijds: ‘klimaatfeit’ is dat de zeespiegel stijgt bij gelijkblijvende of doorgaande opwarming. Of die stijging 85 cm bedraagt in de komende 80 jaar, is een ander verhaal. Zie o.a. laatste IPCC-rapport (SROCC). Verder ben ik het met je eens.

  @ Goff Smeets

  “Denk aan toegenomen weersextremen die op nogal wat plekken op aarde enorme adaptatie-inspanning vergen die voor veel mensen gewoon crisis impliceren”

  Oh ja? Welke toegenomen weersextremen en welke *enorme* adaptatie-inspanningen bedoel je? Kun je concrete voorbeelden noemen?

 14. G.J. Smeets

  “Oh ja? Welke toegenomen weersextremen en welke *enorme* adaptatie-inspanningen bedoel je? Kun je concrete voorbeelden noemen?”

  Ja dat kan ik maar dat doe ik niet. Kun je zelf opzoeken maar dan moet je van de borreltafel opstaan. Je doet dat al jaren niet dus wat mij betreft trek ik die lijn door: Reacties van Amesz = bullshit. Duideliijk zo? of moet er een lijst uit de trackrecord van je jarenlange bullshit bij?

 15. G.J. Smeets

  Amesz, ik krijg net een tip binnen van iemand die ook jouw borreltafel bullshit volgt. Klik hier maar op: https://time.com/longform/jacobabad-extreme-heat/?fbclid=IwAR0jnaKGcxz6tPzCkbBstATWtdQ6p96ARgak2l9dzIoLwKaaJHn-JFzIQ1g

 16. lieuwe hamburg

  @Bert Amesz,

  Je bedoelt met “Zweedse klimaatmeisjes” Greta Thunberg? Hoe noem je haar over drie jaar? Volwassen vrouwen met een beperking?

  https://blogs.scientificamerican.com/observations/scientists-have-been-underestimating-the-pace-of-climate-change/

  “Thus, so far as our evidence goes, it appears that scientists working in assessments are more likely to underestimate than to overestimate threats.”

 17. @Goff,

  de 41°C in Nederland was ook niet gek.

 18. Willem Schot

  @ Bert Amesz,

  Dat de mondiaal gemiddelde zeespiegel waarschijnlijk 85 cm stijgt voor 2100 staat staat wel in het IPCC rapport: https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_Chapter4.pdf blz 4-10 en 11. Dit is de gemiddelde optie bij een realistische stralingsforcering van 8,5 W/m2. Als het beleid van de landen heel drastisch verandert, zou de zeespiegelstijging tot 2100 slechts 42 cm zijn. De zeespiegel stijging zou in dat geval dan enkele decennia na 2100 op 85 cm komen, maar dan moet men de stralingsforcering beperken tot 2,6 W/m2. Dat is in de praktijk lang niet wat men nu wil.

 19. Hans Custers

  Willem,

  Bij het laagste emissiescenario komt de zeespiegelstijging niet enkele decennia, maar pas enkele eeuwen na 2100 uit op ongeveer 85 cm.

 20. Ik heb dan een paar vraagjes :

  1 . Als het allemaal echt zou zijn waarom hoor ik niks van jullie tegen de ombouw van 2 grote kolencentrales naar biomassacentrales ( deze verbranden bomen , buiten meer uitstoot wordt de CO2 niet zo snel meer opgenomen ) en windturbines voor commerciële energie-opwekking hebben als buffer gasturbines ( 628) verdeeld over Nederland om de stroom op te vangen . ( gefinancierd door de belastingbetaler )

  2 . Waarom hebben jullie het niet over directe aanpak van schepen/vliegtuigen ?

  De grote vrachtschepen zijn de grote vervuilers 2 van de containersschepen omgebouwd naar electrisch betekend alle 4 wielers in Nederland aan uitstoot CO2 .

  Vliegtuigen stoten gemiddeld een paar vrachtwagens aan CO2 uit alleen al bij opstijgen.

  3 . Waar gaan we onze accu’s van onze elektrische apparaten laten zoals nu het geval is ?

  Onze accu’s van auto’s , vrachtwagens ed waar en wat doen we ermee ?

  Buiten dat we veel te snel moeten laden ?

  4 . Waar kan ik alle rapporten vinden ?

 21. Sjouke Kingma

  @Bauer, dit is een blog van klimaatwetenschappers over klimaatverandering. Dit gaat dus niet over details van de transitie naar CO2-vrije energiehuishouding, al denk ik dat de beheerders je wel wat referenties kunnen aanreiken. Je zou je vragen eens aan Urgenda moeten stellen.

 22. Beste Sjoukje heb je ook toevallig voor mij een site waar ik de gegevens zelf kan inzien ?

  Ik zou er graag meer van willen zien .

  Alvast bedankt !

  Sorry als het hier eigenlijk niet voor bedoelt is , maar ik weet niet waar ik verder kan vragen of kijken voor deze gegevens .

 23. Best @Bauer

  Zoals Sjouke Kingma terecht opmerkt, richten wij ons hier voornamelijk op de wetenschap achter klimaatverandering.
  Toch enkele opmerkingen over je vragen.

  “Als het allemaal echt zou zijn..”

  Dat meer CO2 in de atmosfeer een opwarmend effect heeft is gewoon natuurkunde:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/
  En elke megawatt energie opgewekt door een windmolen is een megawatt waar minder fossiele brandstoffen voor gebruikt zijn.

  “De grote vrachtschepen zijn de grote vervuilers 2 van de containersschepen omgebouwd naar electrisch betekend alle 4 wielers in Nederland aan uitstoot CO2 .”

  Het is handig voor anderen om de bron van je beweringen op te geven.
  Het IPCC geeft in hun AR5 WG3 rapport over transport de percentages voor de directe CO2-emissies voor 2010 (zie hun figuur 8.1):
  Road: 72.06%
  International & Coastal Shipping: 9.26%
  Domestic + International Aviation: 10.62%
  https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

  “Waar gaan we onze accu’s van onze elektrische apparaten laten zoals nu het geval is ?”

  Recycling is zeker mogelijk, enkele artikelen daarover:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214993714000037
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6582158/

  “Waar kan ik alle rapporten vinden ?”

  Je vraagt niet om een beetje: “alle rapporten”. De IPCC-assessments bevatten heel veel informatie over klimaatverandering en ook over de emissie-bronnen. Zie hun report-site:
  https://www.ipcc.ch/reports/

 24. “2 van de containersschepen omgebouwd naar electrisch betekend alle 4 wielers in Nederland aan uitstoot CO2 .”

  Ik denk dat dit een vergissing is, waarbij SO2 en CO2 door elkaar worden gehaald. Schepen zijn bijzonder vervuilend als het gaat om SO2.

 25. Hans Custers,

  N.a.v. je https://klimaatverandering.wordpress.com/2019/10/03/klimaatbullshit-hoeft-niet-mee-te-wegen/#comment-42764

  Ik ga wel degelijk in op het stuk van Jan Paul van Soest, met name de passage waarin hij stelt dat het debat gevoerd dient te worden op basis van vastgestelde ‘klimaatfeiten’. In die context merkte ik op dat de begrippen ‘crisis’ en ‘emergency’ geen klimaatfeiten zijn. Kennelijk ben jij het op dit punt met me eens omdat je het al teruggeschaald hebt naar ‘urgent’.

 26. Hans Custers

  Bert,

  Woordkeus is altijd, tot op zekere hoogte, subjectief. Ik kies ook niet zo snel voor een term als ‘crisis’, maar ik vind het ook weer niet zo onbegrijpelijk dat anderen dat, gezien de urgentie, wel doen. En ik snap niet wat gekissebis over een enkel woordje te maken heeft met een debat op basis van feiten. Op mij komt het eerder over als de zoveelste poging om de feiten die er toe doen uit de weg te gaan.

 27. “Ik kies ook niet zo snel voor een term als ‘crisis’…”

  Hoezo ’niet zo snel’?
  Hans, wat is er nog nodig, na alles wat we weten, dat je er in het debat haast mee maakt? Hier legt de hoofdredacteur van The Guardian uit dat en waarom de de krant haast heeft gemaakt met verandering van haar terminologie in de berichtgeving.

  https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/16/guardian-language-changes-climate-environment

 28. Hans Custers

  Goff,

  Ik zie in de Nederlandse pers sinds kort regelmatig het woord “stikstofcrisis” voorbijkomen, omdat is gebleken dat er niet onbeperkt gereden, gevlogen, gebouwd en geveestapeld kan worden. Het begrip “crisis” heeft zijn lading allang verloren. Nu moet iedereen zelf weten welke woorden ze kiezen, want woordkeus is nou eenmaal subjectief. Maar mijn stijl is het niet en dat zal niet veranderen.

 29. Hans,
  je geeft geen antwoord op mijn vraag wat er voor jou nodig is om inzake klimaatverandering van crisis te spreken.
  En je reageert met een paar drogredeneringen.

  – het soortelijk risico-gewicht van stikstof is niet hetzelfde als dat van klimaatverandering
  – de lading van de term crisis staat in alle talen voor ‘onstabiele en gevaarlijke situatie’
  – woordkeus is allerminst subjectief, dat weet jij als kenner van de twijfelbrigade als geen ander

  Je eindigt je reactie met “mijn stijl is het niet”. Stijl is niet aan de orde, antwoord op mijn vraag wel.

 30. Hans Custers

  Goff,

  Er bestaat geen exact criterium voor wanneer iets wel of niet een crisis is. De keuze voor dat woord is dus wel degelijk tot op zekere hoogte subjectief.

  Het enige antwoord dat ik heb op de vraag wanneer ik van een klimaatcrisis zou spreken is: ik weet het niet.

 31. Willem Schot

  @ Bert Amezs 8/10 om 15h49,

  Het gaat om de feiten en om rationeel denken. Een rationele conclusie is daardoor ook bijvoorbeeld: Onder die omstandigheid van een bepaalde emissie en bijbehorende temperatuurstijging zal de zeespiegel gemiddeld 85 cm stijgen. Zo’n rationele conclusie is wel logisch bepaald, direct afgeleid van de feiten en mensen hebben geen vrije keuze bij het maken van deze conclusies. Hoe je dat gebruikt in het kader van politieke beslissingen en maatregelen dat is geen feit. Daarbij maken mensen wel keuzes. In principe worden die keuzes in vrijheid gemaakt, doch rationele politici zullen die keuzes wel maken op basis van hun inzicht in de noodzakelijkheid. Zij beseffen dus dat hun vrijheid wordt beperkt door de noodzakelijkheid. Dit punt werd al door Spinoza beschreven, maar helaas zijn ook thans nog veel politici en burgers niet bezig op basis van hun ratio, maar op basis van hun passie (emotie).

  Ook de keuze of je iets bijvoorbeeld een crisis noemt, is in principe een vrije keuze van het subject over de beslissing, zeker als je naar de oorspronkelijke Griekse betekenis kijkt, beslechten, https://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_(situatie) Vaak dringt de noodzakelijkheid zich op in kritieke situaties, maar bij veel mensen zal de emotie juist in kritieke situaties domineren.

 32. Hans,
  duidelijk antwoord van je: “ik weet het niet.”

  Het antwoord is ook fascinerend omdat je van het criterium voor ‘crisis’ inzake de opwarming en haar ecologische & humane implicaties een subjectieve/persoonlijke zaak maakt. Konkreet: je wacht kennelijk af tot de implicaties jouw persoonlijk opdringend raken of langs je heen scheren.

  Is er crisis? Het is maar wie je het vraagt. Jij zegt desgevraagd het niet te weten. De twijfelbrigade ontkent ronduit dat er crisis is. Intussen weten we allemaal dat -tig miljoen mensen, (zee)dieren en planten op apegapen liggen vanwege +1°C opwarming terwijl +2°C onafwendbaar is.

  Crisis? Who’s crisis.

 33. Hans Custers

  Goff,

  Zou je op willen houden met dat flauwe spelletje? Je weet net zo goed als ik nooit heb ontkend dat klimaatverandering een bijzonder urgente kwestie is. Dat ik dat alleen maar zou kunnen benoemen door het woord ‘crisis’ te gebruiken slaat nergens op.

  Bovendien verdraai je mijn woorden. ‘Ik weet het niet’, was niet het antwoord op de vraag of er crisis is, maar op jouw vraag wanneer ik dat woord zou gebruiken. En als ik zeg dat er geen objectief criterium is, dan gaat dat over het het begrip ‘crisis’ in het algemeen.

  Daar laat ik het bij.

 34. Lennart van der Linde

  Crisis:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_(situatie)

  “Het woord ‘crisis’ heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort uit het (oud)Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai) met de betekenissen scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Zo bezien, is een crisis een ‘moment van de waarheid’, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst. In het verleden was bij ernstige ziekte en de toen nog gebrekkige medische mogelijkheden, bijvoorbeeld bij een longontsteking, de ‘crisis’ het moment waarop de koorts, meestal in de nacht, een hoogtepunt bereikte en het de vraag was of de patiënt de ochtend wel zou halen.”

  “De aarde heeft koorts”, schreven Jan Paul van Soest e.a. in 2008:
  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/de-aarde-heeft-koorts

  In 2018 schreven Steffen et al in PNAS over het risico op “Hothouse Earth”:
  https://www.pnas.org/content/115/33/8252

  “Our analysis suggests that the Earth System may be approaching a planetary threshold that could lock in a continuing rapid pathway toward much hotter conditions—Hothouse Earth. This pathway would be propelled by strong, intrinsic, biogeophysical feedbacks difficult to influence by human actions, a pathway that could not be reversed, steered, or substantially slowed. Where such a threshold might be is uncertain, but it could be only decades ahead at a temperature rise of ∼2.0 °C above preindustrial, and thus, it could be within the range of the Paris Accord temperature targets. The impacts of a Hothouse Earth pathway on human societies would likely be massive, sometimes abrupt, and undoubtedly disruptive.

  Avoiding this threshold by creating a Stabilized Earth pathway can only be achieved and maintained by a coordinated, deliberate effort by human societies to manage our relationship with the rest of the Earth System, recognizing that humanity is an integral, interacting component of the system. Humanity is now facing the need for critical decisions and actions that could influence our future for centuries, if not millennia […]

  The Stabilized Earth trajectory requires deliberate management of humanity’s relationship with the rest of the Earth System if the world is to avoid crossing a planetary threshold. We suggest that a deep transformation based on a fundamental reorientation of human values, equity, behavior, institutions, economies, and technologies is required. Even so, the pathway toward Stabilized Earth will involve considerable changes to the structure and functioning of the Earth System, suggesting that resilience-building strategies be given much higher priority than at present in decision making. Some signs are emerging that societies are initiating some of the necessary transformations. However, these transformations are still in initial stages, and the social/political tipping points that definitively move the current trajectory away from Hothouse Earth have not yet been crossed, while the door to the Stabilized Earth pathway may be rapidly closing.”

  Een duidelijker en prangender geval van “crisis” in de neutrale zin van het woord is denk ik moeilijk te vinden, als we de analyse van deze klimaatwetenschappers redelijk onderbouwd mogen vinden.

 35. @Hans
  op jouw verzoek laat ook ik het erbij.

  @Lennart
  Je herinnering aan de tien jaar oude tekst van Jan Paul van Soest ‘De aarde heeft koorts’ is to the point. Koorts is crisis.

 36. lieuwe hamburg

  Als ik denk aan crisis denk ik vooral aan het gebrek info en het vertrouwen in wetenschap of onderzoek. We dalen zo langzamerhand af naar het niveau van schaatsers die een Elfstedentocht eisen van het KNMI en als de temperaturen te hoog zijn, dat ze dan met hun schaatsen in de hand met duizenden komen protesteren.

  “Schaam je niet voor vliegen of vlees, maar voor de relatief grootste producent van stikstof in Europa” (die kop had 00k boven het stuk van Arjen kunnen staan.)
  nos.nl/artikel/2306387-tno-nede…
  Hoe oud is dat probleem?
  delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd…
  In 1990 heette Remkes nog dr. ir. J.H.J. Spiertz
  trouw.nl/politiek/in-1990-heette-…
  De klok tikt door en de actualiteit lijkt bijna nieuws als je de geschiedenis vergeten bent.

 37. lieuwe hamburg

  Sorry voor de niet werkende links maar voor de luie nieuwslezers heb ik deze nog.
  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ABCDDD:010867473:mpeg21:a0837&objectsearch=stikstof

 38. herman voogd

  wat vinden jullie van de reacties van Martin Armstrong op de klimaat crisis,adres:hermanflipGmail.com

 39. Deze Martin Armstrong?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_A._Armstrong
  Ja, die dus. Ik denk dat deze achtergrond genoeg is om te weten dat Martin Amstrong niet bepaald te vertrouwen is.

 40. herman voogd

  zo,zo, ik zou ook graag jullie achtergrond vanaf de geboorte weten om na te gaan of jullie te vertrouwen zijn. zolang dat niet het geval is ga ik er vanuit dat jullie nog minder te vertrouwen zijn dan wie dan ook. met name zou ik graagweten welke studies jullie gevolgd hebben en hoeveel subsidie jullie krijgen om je verhaaltjes te schrijven. ik mis in jullie verhaaltjes met name de invloed van de zon, de oceanen, vulkanen. bovendien houden jullie geen rekening met feit dat de CO2 ONTWIKKELING DE TEMPERATUUR VOLGT EN NIET , WAT gore DACHT, OF BETAALD VOOR KREEG, HET OMGEKEERDE.

 41. Beste Herman Voogd,

  Wij ontvangen geen subsidies voor het schrijven van onze “verhaaltjes”, maar doen alles geheel in onze vrije tijd. Meer over ons in:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/bart-verheggen/

  Schrijven met schreeuwende hoofdletters maakt argumenten niet beter.
  Enkele relevante “verhaaltjes” die je wellicht door zou kunnen nemen over CO2, de lag, de zon e.d. zijn hier wel degelijk te vinden. Bijv:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2015/04/25/kip-en-ei-bij-co2-en-de-temperatuur/
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/08/28/de-menselijke-invloed-op-het-klimaat-op-hoofdlijnen/
  Hier een overzicht van alle blogstukken:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/links/archief-chronologisch/

 42. herman voogd

  zie the great global warming swindle; on utube

 43. @Herman Voogd

  We kennen al die afgezaagde drogredenen wel zoals in die zwendelfilm naar voren komen. Graag reacties met enige inhoud i.p.v. name-dropping.

  Succes met het lezen van de aangereikte links naar de diverse blogstukken.

 44. herman voogd

  noem eens 1 drogreden uit die BBC film van 1907, dat helpt mij weer op pad,bedankt

 45. herman voogd

  bedoel 2007

 46. @Herman Voogd

  Alle aangereikte stukken al gelezen Herman?

  Over je zwendelfilm:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled/
  Of deze video:

 47. Vergeet ook niet dat het helemaal geen BBC film is, maar een documentaire van Durkin uitgezonden door Channel 4 (en aangekondigd als polemiek).

  En als Herman iets graag wil onderzoeken, dan kan hij beginnen met de claim in de film dat vulkanen meer CO2 uitstoten dan menselijke activiteit.

 48. Overigens in Trouw een artikel, hoe CO2-uitspuwende vulkanen, en de opname van CO2 in de aardkorst, door verwering, het lange termijn-klimaat regelen: https://www.trouw.nl/wetenschap/dankzij-thermostaat-indonesie-is-onze-planeet-niet-te-warm-en-niet-te-koud~bcbb2710/

 49. Lieven Bervoets

  Moet die klimaatbullshit van Herman Voogd hier?

 50. Sjouke Kingma

  Ja, maar Herman heeft nu wel de grens van de gastvrijheid bereikt. Als hij hierna nog eens met allang weerlegde desinformatie komt zonder iets te doen met de aangereikte hints, zou die reactie volgens de regels van dit blog verwijderd moeten worden als irritante herhaling van foute claims.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s