Bart Verheggen

Welkom op mijn blog!

Ik ben een breed georienteerde atmosferisch wetenschapper, en houd me bezig met onderzoek, avies en communicatie op het gebied van klimaat, energie en luchtkwaliteit. Ik ben graag bereid tot het geven van lezingen op het gebied van klimaatverandering, voor zowel ‘het brede publiek’ als wetenschappelijke of andere specialistische doelgroepen. U zult niet bedrogen uitkomen…

Mijn onderzoeksachtergrond (PhD en postdoc) is het gedrag van aerosolen (kleine deeltjes/fijn stof) in de lucht: Hoe (snel) ze gevormd worden, en hoe ze de wolkenvorming (en dus klimaat) beinvloeden. Metingen (zoals op de Jungfraujoch in Zwitserland; zie de blog foto boven) stonden centraal bij dit onderzoek. Sindsdien is mijn werkveld sterk verbreed en houd ik me ook bezig met o.a. advies en communicatie, het modeleren van CO2 uitwisseling en atmosferisch transport, het inventariseren van regionale fijn stof problematiek, duurzaamheidscriteria voor biomassa, assessment studies op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit, etc.

Op deze blog zal ik over algemene klimaatzaken schrijven. Ik verkondig hier mijn eigen mening en schrijf op eigen titel. Mijn mening is wel gestoeld op wetenschappelijke kennis, opgedaan in de laatste 15 tot 20 jaar. Die wetenschappelijke kennis moet daarbij gewogen worden: Welke bewijsvoering en argumentatie is sterker dan de andere? Die afweging is deels subjectief, maar kan wel in meer of meerdere mate op wetenschappelijke inzichten gebaseerd zijn. Gelukkig maakt de wetenschappelijke wereld deze afweging ook als groep, en dat zorgt natuurlijk voor een veel gebalanceerder beeld (omdat subjectieve extremen worden “uitgemiddeld”, en omdat het voor 1 persoon onmogelijk is de benodigde expertise op alle gebieden te hebben). Twee weten meer dan een, en honderden weten nog veel meer). Zo’n gebalanceerd beeld zie je bijvoorbeeld in de IPCC rapporten en in uitingen van overkoepelende wetenschappelijke organen (bv klimaatportaal en KNMI).

Via dit blog wil ik bijdragen aan de kennisverspreiding op het gebied van klimaatverandering en mensen helpen de maatschappelijke discussie over dit thema te kunnen duiden. Bovendien is het een leerschool voor mezelf om mijn gedachten te ordenen en terug te koppelen in discussie met anderen.

Ik draag deze weblog op aan mijn grote broer, Joost.

Bart Verheggen

Advertenties

Een Reactie op “Bart Verheggen

  1. Beste Bart,

    Wat een verademing, dit blog. Hoewel ik mijzelf reken tot de gematigde sceptici (ik krijg het maar niet voor elkaar te geloven dat wij als nietige mens écht invloed kunnen hebben), ben ik tegelijkertijd behoorlijk onder de indruk van de genuanceerdheid van een IPCC en de verdachte omgeving waarin menig (politiek-)scepticus opereert.

    Daarbij huldig ik het principe van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, ook al met oog op afnemende voorraden fossiele brandstoffen en de griezelige geopolitieke en sociale gevolgen van onze afhankelijkheid daarvan.

    De rust van de argumentatie hier ervaar ik als zeer plezierig en verrijkend. Ga zo door. Ik zal niet nalaten mensen op dit blog te wijzen.